Vereisten aanmelden vlakte-inzetlijst burger-reddingshondenteams
SIN-Politie:


De SIN beheert de lijst met burger-reddingshondenteams die voldoen aan de voorwaarden om deel te kunnen nemen aan zoekacties naar vermiste personen.

Om u aan te kunnen melden gelden de volgende voorwaarden:

  1. In het bezit van een geldig certificaat dat niet ouder is dan 2,5 jaar (30 maanden) SIN vlakte*, IPO-R vlakte B, IRO B vlakte, IRO MRT vlakte of KNPV B vlakte;
  2. Geldige VOG (verklaring omtrent gedrag);
  3. Ondertekende Verklaring particuliere (burger) hondengeleider inzake deelname aan door de politie gecoördineerde inzetten bij vermissingen;
  4. Ondertekende Geheimhoudingsverklaring;
  5. Nakoming verplichtingen zoals omschreven in de onder 3 en 4 genoemde verklaringen;
  6. Deelname aan ten minste 1 gezamenlijke oefendag van politie en SIN per jaar;
  7. In bezit van een geldige aansprakelijkheidsverzekering.
*Voor de geldigheidsduur van SIN vlakte certificaten geldt de volgende overgangsregeling:

De geldigheidsduur van 2,5 jaar geldt voor SIN vlakte certificaten behaald na 1-1-2018. SIN vlakte certificaten die daarvoor zijn behaald behouden hun reguliere geldigheidsduur van 4 jaar

** De bijdrage die in 2017 wordt voldaan geldt tot 1-1-2019.


Privacyverklaring © 2016-2021 SIN links KvK 41114723