Ministerie van Binnenlandse Zaken       

 

 

Aan
Stichting Inzetreddingshond Nederland,
t.a.v. dhr P.Modijefsky,
Postbus 5034,

4380 KA VLISSINGEN

bijlagen                         Uw kenmerk                                     Ons kenmerk                                     Datum
-             d.d. 12-2-92         EB92/727             18 mei 1992

Inlichtingen bij                                                                       Doorkiesnummer
drs R.M.van Pinxteren               070 –302 6492

Onderwerp                                                                             Departementsonderdeel
Reddingshonden                         DHOOV/BWR

Het doet mij een groot genoegen te mogen konstateren, dat, na jaren van
overleg, een overkoepelende organisatie op het gebied van reddingshonden
gaat ontstaan. De Stichting Inzetreddingshond Nederland (SIN) sluit
geheel aan bij het streven van de staatssecretaris uit 1989. Zij wilde
d.m.v. een eenduidig diploma voor de rampenbestrijding in Nederland
duidelijkheid scheppen over de kwaliteit van de reddingshonden.

De Raad van Beheer en inmiddels ook de Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging (KNPV) hebben positief gereageerd op dit verzoek
van de staatssekretaris en hebben beide een examenprogramma voor
reddingshonden ontworpen. Hierbij is door beide verenigingen een iets
ander uitgangspunt gekozen, maar in het algemeen kan gesteld worden dat
beide diploma's een goede kwaliteit reddingshond kunnen leveren.

De SIN stelt zich ten doel de reddinghondenteams te vertegenwoordigen
die het diploma van een van beide verenigingen hebben behaald en die ook
daadwerkelijk bereid zijn te worden Ingezet. Hiertoe zullen extra
trainingen op het gebied van de rampenbestrijding worden verzorgd,
alsmede oefeningen met de rampenbestrijdingsorganisatie worden gehouden.
Ook stelt de SIN zich verantwoordelijk voor een vlotte alarmering van
benodigde teams.

Ik ben verheugd met dit streven en hoop van harte dat de enkele nog niet
aangesloten organisatie zich spoedig met de doelstellingen van de SIN
akkoord verklaard.

Hoewel het eerste optreden van de SIN naar buiten, door
co�rdinatieproblemen tussen Buitenlandse Zaken en de Turkse Overheid op
het laatste moment werd afgelast, ben ik van mening dat de SIN een
zinvolle bijdrage aan de bestrijding van rampen kan leveren. Ik heb het
voornemen, zodra de Raad van Beheer en de KNPV met de invoering van het
examen reddingshond kunnen beginnen, een circulaire uit te doen gaan
naar de gemeenten en regionale brandweren, waarin ik het bestaan van dit
diploma bekend maak. In deze circulaire zal ik het alarmnummer van de
SIN vermelden.

Ik wens de stichting inzetreddingshond Nederland veel sukses toe.

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN,

namens deze,

De Directeur Brandweer.

 

mr. G. HerkemijPrivacyverklaring © 2016-2022 SIN links KvK 41114723