Algemene info SIN-examens


Wanneer zijn er examens?

 • Vier keer per jaar vinden vlakte-examens plaats en één keer een puin-examen.
 • Daarnaast is het voor een donerende vereniging mogelijk om zelf een examen aan te vragen. Dit kan als de vereniging minimaal twee kandidaten heeft voor een examendag. De kosten hiervoor bedragen €100,- per examendag per discipline plus de hieronder genoemde reguliere kosten per deelnemend team per examen.

In welke disciplines kan examen worden gedaan?

Deelname aan een examen is mogelijk in de hierna genoemde disciplines:

 • Vlaktezoeken levend
 • Vlaktezoeken dood-levend
 • Puinzoeken
 • Waterzoeken

Deelname aan examens:

 • Deelname aan examens is mogelijk voor alle reddingshondenteams die voldoen aan de geldende algemene bepalingen SIN-examens.
 • De inschrijftermijn sluit 14 dagen vóór de op de site vermelde examendatum.
 • Inschrijven kan uitsluitend online via het formulier op de site.
 • Voor deelnemende teams van SIN-donerende organisaties bedraagt het examengeld €30,- per team per examen.
 • Voor deelnemende teams van niet SIN-donerende organisaties bedraagt het examengeld €40,- per team per examen.
 • Het examengeld moet uiterlijk 14 dagen voor de examendatum zijn voldaan op IBAN NL79INGB0000610086.

Uitsluiting van deelname:

 • De inschrijving wordt alleen geaccepteerd en is pas definitief als zowel het inschrijfformulier als de betaling uiterlijk14 dagen voor de examendatum binnen zijn.
 • Als de kandidaat en/of de hond niet voldoet aan één of meer van de algemene bepalingen SIN-examens dan kan niet aan het examen worden deelgenomen.

Annulering:

 • Bij annulering vóór de sluiting van de inschrijftermijn ontvangt de kandidaat het betaalde examengeld terug.
 • Bij annulering op of ná sluiting van de inschrijftermijn maar vóór de examendag ontvangt de kandidaat het examengeld terug onder aftrek van € 7,50 administratiekosten.
 • Bij annulering of niet-verschijnen op de examendag ontvangt de kandidaat het examengeld niet terug en wordt de combinatie aangemerkt als gezakt voor het examen.

Geslaagd voor een SIN-examen vlakte?

Na succesvolle deelname aan een vlakte-examen en indien het team voldoet aan de overige voorwaarden, kan het team op de inzetlijst voor urgente inzetten SIN-Politie worden geplaatst.


Vragen?
mail gerust naar: examen@rescuedogs.nl
Geldig vanaf 1 maart 2022Privacyverklaring © 2016-2022 SIN links KvK 41114723